Apostoł Jan napisał  A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. J17;3

Często modlimy się modlitwą Pańską w wersji,   którą nauczyliśmy w dzieciństwie.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje,

Przyjdź Królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,

I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego;

Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. Mat 6; 9-13

Niestety w takiej wersji nie poznajemy Boga takiego  jaki jest. Zachęcamy do małego studium biblijnego, proponujemy na początek skupić się na czerwonym wersecie i przeanalizowaniu go w nowych lub dosłownych tłumaczeniach.

Wychodząc naprzeciw wielu zabieganym członkom naszej społeczności proponujemy następującą wersję modlitwy Pańskiej

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje,

Przyjdź Królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,

I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;

Zachowaj nas (proszę ) w chwili próby oraz chroń nas ode złego;

Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

 

Jedna zmiana, ale jakże istotna z punktu poznania Boga.