Apostoł Jan napisał  A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. J17;3

Mamy poznać Boga to jest cel naszego życia WIECZNEGO. Możemy go poznawać ucząc się jakie prawa obowiązują w otaczającym nas świecie ale mamy też Biblię która mówi dużo o naszym zbawicielu.

Kiedyś modląc się modlitwą Pańską w wersji, którą nauczyłem  w dzieciństwie coś nie dawało mi spokoju .

Przypomnijmy sobie:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje,

Przyjdź Królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,

I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego; 

Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. Mat 6; 9-13

Zastanawiało mnie jak to miłujący Bóg „wodzi nas na pokuszenie” krótkie studium biblijne oraz zapoznanie się z innymi tłumaczeniami pozwoliło mi odkryć prawdę o złym tłumaczeniu które zakłamuje obraz Boga.

Pragnę aby każdy odkrywał dla siebie jaki jest Bóg studiując samodzielnie Biblię może to być wspaniałą przygodą.

Dlatego proponuję taką wersję modlitwy Pańskiej- zachęcam do sprawdzenia czy mam rację.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje,

Przyjdź Królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,

I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;

Zachowaj nas (proszę ) w chwili próby oraz chroń nas ode złego; 

Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

Jedna zmiana, ale jakże istotna z punktu poznania Boga.

Życząc osobistego poznawania Boga przez studiowanie Biblii i odkrywanie jego prawdziwej natury, pozdrawiam czytających te słowa.

Krzysztof Grubba