W tym tygodniu (06-04 do 12-04-2021 ) pamiętamy w modlitwie:

  • 1. o Bożą wolę dla Krysi,
  • 2. o Dawida, aby Duch Św. uwalniał go i pomagał w rozpoczęciu i przejściu przez terapię,
  • 3. o Honoratę i Piotra Wasowskich z misji w Ugandzie – o ochronę i uczciwych współpracowników oraz o dzieci z misji, które teraz się nie uczą, aby to co zostało zasiane wydało plon,
  • 4. o Bożą drogę dla Janeczki,
  • 5. o zdrowie i siły do pracy dla Beatki i Kazia,
  • 6. o Izę i jej rodzinę (o mądre serduszka dla Olisia i Esterki),
  • 7. o zdrowie i siły dla mamy Beatki, 8. o Boże prowadzenie, zaopatrzenie, zdrowie i ochronę dla każdego z naszej społeczności oraz naszych rodzin, 9. o naszą gotowość oraz odwagę w głoszeniu Ewangelii

PAMIĘTAJMY DZIĘKOWAĆ, ZA WYSŁUCHANE MODLITWY NAPRAWDĘ  JEST ZA CO !!!