Osoby prowadzące Zbór:

Arkadiusz Sobasz, pastor

Jacek Szpuntowicz, Z-ca przewodniczącego Rady Zboru

Krzysztof Łukawski

Krzysztof Grubba

====================================================

Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Koszalinie „Boża Rodzina”

mBank
46 1140 2004 0000 3002 7748 3846

Przypominam, w celu odliczenia 6% od dochodu  w tytule wpisujemy:
DAROWIZNA NA CELE KULTU RELIGIJNEGO

REGON 369537748
NIP 6692544020