Zbliża się czas Bożego Narodzenia, pragniemy przybliżyć ten czas przez pryzmat wydarzeń opisanych w czterech ewangeliach.

Zapraszamy do wykładów Krzysztofa Pawlusiówa pokazujących obrazowo ten okres w historii .

Boże Narodzenie wg. Mateusza

Boże Narodzenie wg. Łukasza

Boże Narodzenie wg Jana

Boże Narodzenie wg. Marka