„Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?

I Koryntian 3,16

Zapraszamy na nabożeństwo w każdą niedzielę na godzinę 17:00 i zachęcamy do wysłuchania poprzedniego  kazania pt. „Boża Świątynia” 
 
„Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim”                                        2 Koryntian 6,16