„Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśliby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało?”

„Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami”

1 List do Koryntian 12, 18-19 i 27

 

Zapraszamy do odsłuchania kazania z 02.08 pt. „Co się stanie, jeśli ciebie zabraknie”

Pragniemy poinformować, że na okres wakacji zawieszamy piątkowe spotkania grupy domowej.

Członków i sympatyków Bożej Rodziny zachęcamy  do zapoznania się z listą modlitewną na nadchodzący tydzień.

 

Osoby pragnące wesprzeć naszą społeczność prosimy o datki na nasze konto które znajdziecie  tu , dziękujemy wszystkim dotychczasowym darczyńcom niech wam Pan błogosławi.

Rodziców z dziećmi uprzejmie prosimy o dopilnowanie aby dzieci nie biegały w trakcie nabożeństwa.

Dziękujemy.