Drodzy członkowie i przyjaciele Bożej Rodziny,

W związku z trwającą epidemią koronawirusa na terenie naszego kraju, biorąc sobie do serca zalecenia Ministerstwa Zdrowia,  oraz mając na uwadze dobro naszego miasta i zdrowie jego mieszkańców, począwszy od 14.03.2020 r. do 29.03.2020 r. odwołujemy wszystkie spotkania w naszym Kościele, w tym nabożeństwa w trzy kolejne niedziele tj. 15 , 22 oraz 29 marca 2020 r.

Jednocześnie zachęcamy do wysłuchania archiwalnych kazań i nauczania dostępnego w internecie, może to być dobry czas na zbudowanie naszej wiary.

Niech słowa Psalmu 91 towarzyszą nam w tych dniach:
(1): Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego,
(2): Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam.
(3): Bo On wybawi cię z sidła ptasznika I od zgubnej zarazy.
(4): Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem.
(5): Nie ulękniesz się strachu nocnego Ani strzały lecącej za dnia,
(6): Ani zarazy, która grasuje w ciemności, Ani moru, który poraża w południe.
(7): Chociaż padnie u boku twego tysiąc,A dziesięć tysięcy po prawicy twojej, Ciebie to jednak nie dotknie.
(8): Owszem, na własne oczy ujrzysz I będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych.
(9): Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją,
(10): Nie dosięgnie cię nic złego I plaga nie zbliży się do namiotu twego,
(11): Albowiem aniołom swoim polecił,Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
(12): Na rękach nosić cię będą, Byś nie uraził o kamień nogi swojej.
(13): Będziesz stąpał po lwie i po żmii, Lwiątko i potwora rozdepczesz.
(14): Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, Wywyższę go, bo zna imię moje.
(15): Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham, Będę z nim w niedoli, Wyrwę go i czcią obdarzę,
(16): Długim życiem nasycę go I ukażę mu zbawienie moje.