Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Koszalinie

Rekolekcje

Zapraszam do wysłuchania kazań Krzysztofa Pawłusiówa poświęcone temu co wydarzyło się w Jerozolimie 2000 lat temu. Mam nadzieję, że czas poświęcony na wysłuchanie tych kazań przybliży wydarzenia tego tygodnia i przygotuje nasze serca na czas zbliżających się świąt.

Multimedia