Gdy zapytam, co to jest ewangelia, odpowiesz – dobra nowina. Gdy spytam, co to jest dobra nowina, odpowiesz – ewangelia i będziesz miał, czytelniku, rację. Czym jest owa dobra nowina, która sprawia, że tak wielu ludzi na przestrzeni z górą dwu tysięcy lat, od apostołów żyjących w I w. n.e. do współczesnych nam, wierzących, mieszkających w Europie, Azji, Afryce, obu Amerykach itp. wolało śmierć, często męczeńską, więzienie, tortury niż wyrzeczenie się swej wiary opartej  na Dobrej Nowinie?
No cóż, jeśli masz kilka minut postaram Ci się, drogi czytelniku, wytłumaczyć co to jest Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie.

Wiele lat temu Bóg stworzył doskonały świat i człowieka na swój obraz i podobieństwo jako ukoronowanie aktu kreacji.

Ten świat był doskonały.

Człowiek przeciwstawił się Bogu, łamiąc jego prawo. Konsekwencją tego buntu było skażenie świata i życie z dala od błogosławieństwa Bożego.

Już pierwszy człowiek uznał, że ofiarą przebłagalną za grzech winna być krew niewinnego stworzenia.                                                                                                                      

Następnie Bóg wybrał sobie jednego człowieka i jego potomków, którym dał Prawo (10 przykazań).

Od tej chwili każdy, kto przestrzegał prawa miał obietnicę życia, natomiast gdy złamał któreś z przykazań, zobowiązany był przyprowadzić na ołtarz ofiarny przed kapłana zwierzę bez skazy, na które kładł ręce, a kapłan zarzynał je na jego oczach.

Krew zwierzęcia oczyszczała grzesznika z win.

Wiedząc, że człowiek nie jest w stanie przeżyć jednego dnia, nie łamiąc przykazań, sam Bóg przygotował inne rozwiązanie, aby człowiek ponownie mógł żyć w społeczności ze Stwórcą.

Już w siódmym wieku przed narodzeniem Jezusa możemy przeczytać o proroctwach Izajasza związanych z narodzinami Jezusa, jego życiem i śmiercią.

Jezus, gdy przyszedł na ziemię, wypełnił wszystkie zapowiedziane w żydowskich pismach proroctwa dotyczące Mesjasza.

Mówił o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem, ale nikt ze słuchających go nie rozumiał.

Jezus był pierwszym i jedynym człowiekiem, który żył bez grzechu, został niewinnie skazany i zamordowany przez ukrzyżowanie, a następnie po złożeniu w grobie zmartwychwstał trzeciego dnia.

Dopiero pięćdziesiąt dni po wniebowstąpieniu Jezusa zesłany Duch Święty stopniowo wprowadzał apostołów i innych wierzących w poznanie Dobrej Nowiny.

Dobra Nowina zawarta jest w tej prawdzie, że grzeszny człowiek nie musi przelewać niewinnej krewi zwierząt, aby otrzymać obietnicę życia wiecznego z Bogiem. Wystarczy, że uwierzy i wyzna, że Jezus jest Chrystusem obiecanym Barankiem bez skazy i został ukrzyżowany, a po trzech dniach zmartwychwstał.

Zbawienie jest darem, darmo, z łaski Boga i nic nie możemy dodać do niego od siebie.

Ta prawda jest wbrew pozorom trudna do zaakceptowana przez grzesznego człowieka, lecz dla tych, którzy ją przyjęli i uwierzyli, jest prawdziwą mocą Bożą tak, że niektórzy wybrali śmierć bądź więzienie niż wyparcie się tej Ewangelii.

 • Historia KCHB w Koszalinie

 • Spotkania w zborze:

  Nabożeństwo - niedziela godz. 10:00

  Studium Słowa Bożego - wtorek godz. 18:30

  Modlitwa zboru - wtorek godz. 18:30

  Coffee House - czwartek godz. 18:00

  Grupy domowe - 7 dni w tygodniu

 • KCHB Koszalin

  ul. Podgrodzie 3-5, 75-240 Koszalin

  Nowy nr rachunku bankowego:
  03 1320 1830 3210 2547 2000 0001

  e-mail: baptyscikoszalin@gmail.com • „Imiona Boga”