Werset na dzisiaj
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Ew. Jana 3:16

Kościół Chrześcijan Baptystów w Koszalinie to wspólnota ludzi, którzy uwierzyli przesłaniu Ewangelii (Dobrej Nowinie o Jezusie Chrystusie). Przyjęcie Ewangelii czyni nasze życie pełnym poczucia bezpieczeństwa, radości oraz świadomości, że zmierza ono do sensownego końca, który tak naprawdę jest dopiero początkiem tego, co Bóg przygotował dla tych, których kocha. Nie czujemy się przez to wybrańcami, lepszymi od pozostałych ludzi.
Każdy człowiek może doświadczyć mocy Ewangelii w swoim życiu. Pismo Święte przekonuje nas o tym, że Ewangelia jest skutecznym, Bożym sposobem uzyskania zbawienia i zmienionego życia dla wszystkich, którzy w nią uwierzą. To, czego nauczamy i to, jak żyjemy, nie jest dla nas religią. Wolimy nazywać to osobistym związkiem z Bogiem, z Chrystusem.
Nowy Testament przekonuje nas bowiem, że chrześcijaństwo to nie religia obok innych religii, lecz rzeczywistość Chrystusa w człowieku i rzeczywistość człowieka w Chrystusie, to całkowicie nowa jakość codziennego życia. Pragniemy poznawać Boga i czynić Go Panem naszego życia. Nie jest On jednak dla nas kimś strasznym i odległym, wyniosłym i niedostępnym. Bóg jest dla nas pełnym troski, zrozumienia i współczucia Ojcem, choć kiedy trzeba, również surowym, aby chronić nas przed błędami i ich konsekwencjami.
Zbór w Koszalinie działa nieprzerwanie od 1947 roku. Został założony przez przesiedleńców z kresów wschodnich. Początkowo zbierali się we wsi Jamno. Dopiero w końcu lat 60-tych otrzymali pozwolenie na budowę kaplicy w Koszalinie. Od tego czasu datuje się coraz prężniejszy rozwój zboru. W chwili obecnej liczy około 100 członków a razem z sympatykami i dziećmi stanowi społeczność ok. 150 osób. Regularne nabożeństwa odbywają się w niedzielę o godz. 10:00. Dodatkowo działają grupy domowe dla osób, które pragną umacniać się w wierze. Wielką wagę przywiązuje się do nauczania dzieci, które w różnych grupach wiekowych poznają podstawy wiary.
Organizujemy ewangelizacje, które polegają na wychodzeniu z dobrą nowiną o Chrystusie do ludzi. W siedzibie zboru działa księgarnia chrześcijańska, gdzie można nabyć Pismo Święte i literaturę chrześcijańską. Charakteryzuje nas “nowe życie”, które możemy prowadzić dzięki Bożej łasce. Chętnie nawiążemy kontakt z każdym, kto tego samego pragnie.
NAJNOWSZE WPISY
Maja Wrz - 6 - 2017 Aktualności
Maja Sie - 26 - 2017 Aktualności

  Serdecznie zapraszamy na konferencję poświęconą rodzinom zastępczym, która odbędzie się w dniach 16-17 września br. w Kościele Chrześcijan Baptystów w Koszalinie.     

Maja Sie - 23 - 2017 Aktualności

  Wakacje zbliżają się ku końcowi więc z przyjemnością ogłaszamy powrót Wtorkowego Studium Biblijnego z wykładami na kolejny rok szkolny.

Maja Cze - 28 - 2017 Aktualności

    Kochani, nadszedł czas wakacji a wraz z nimi przerwa w naszym wtorkowym studium Słowa Bożego.

 • Historia KCHB w Koszalinie

 • Spotkania w zborze:

  Nabożeństwo - niedziela godz. 10:00

  Studium Słowa Bożego - wtorek godz. 18:30

  Modlitwa zboru - wtorek godz. 18:30

  Coffee House - czwartek godz. 18:00

  Grupy domowe - 7 dni w tygodniu

 • KCHB Koszalin

  ul. Podgrodzie 3-5, 75-240 Koszalin

  Nowy nr rachunku bankowego:
  03 1320 1830 3210 2547 2000 0001

  e-mail: baptyscikoszalin@gmail.com • „Imiona Boga”